Naš je život pun životinjskog carstva

Pripovjeda se kako je u nekom samostanu opat upitao uvečer jednoga redovnika, svoga subrata: “Što si sve danas radio?”

Redovnik uzdahne: “Ah, toliko imam svaki dan posla da ga ne bih mogao završiti bez Božje pomoći. Evo što sam radio: cijeli dan sam krotio dva sokola da ne odlete, nego da me slušaju. Čuvao sam krdo svinja da ne odu u blato, bdio sam nad jednom zmijom da ne izađe iz rupe i da koga ne ugrize. Gonio sam na posao jednoga magarca kojemu se ne da raditi i obuzdavao sam jednoga lava za kojega čovjek nikada ne zna kad će koga razderati.”

Opat ga prekine začuđen: “Što to govoriš? Takvih životinja mi uopće nemamo u samostanu.”

Redovnik mu protumači: “Nažalost, istina je, ima ih. Dva sokola, to su moje oči koje stalno čuvam da ne gledaju što je zlo, grješno, zapravo što nije dobro. Svinje, to su moje misli koje su stalno na paši, zalutaju u blato… Zmija, to je moj jezik koji često proviri kroz usta i zlobom ubode drugoga. Magarac je moja lijenost, lav je napokon moja srdita narav koju moram obuzdavati!”

TEGLA KISELIH KRASTAVACA I ŠALICA KAVE

Profesor je stajao pred grupom studenata na satu filozofije i držao neke predmete iza sebe. Kada je sat počeo, bez riječi je podigao veliku, praznu teglu kiselih krastavaca, stavio je na katedru i napunio lopticama za tenis. Potom je upitao studente da li je tegla puna. Složili su se da jest. Nastavi čitati

ŽIVOT KAO VOŽNJA VLAKOM

Život je kao putovanje u vlaku. Ljudi ulaze i silaze. Prilikom nekih zaustavljanja mogu se dogoditi lijepa iznenađenja. Ljudi proživljavaju sretne trenutke, ali ima i nezgoda, nesreća, tuge.

Kad se rodimo i zakoračimo u vlak, susrećemo se sa ljudima za koje mislimo da će nas pratiti tokom čitavog našeg putovanja. Na primjer, naši roditelji…
Nastavi čitati

NAJBOLJI VIOLINIST

Jedne hladne, siječanjske subote, na stanicu metroa u Washingtonu, došao je čovjek, te počeo svirati violinu. Svirao je šest Bachovih djela oko 45 minuta u vrijeme najživljeg prometa u gradu. Proračunao je da će na tisuće ljudi proći kroz stanicu, većina od njih na putu do posla.
Nastavi čitati